Lieve-meter

Lieve meter

Dit programma komt in aanmerking voor een subsidie vanwege ‘Vlaanderen Feest’

‘Het “Werk der Vlaamsche Oorlogsmeters” (marraines de guerre) had tot doel de Vlaamsche en Nederlandsche vrouwen aan te zetten om zich over het lot van den Vlaamsche IJsersoldaat te ontfermen en, voor den duur van den oorlog, door een opbeurende briefwisseling, de jarenlange vereenzaming dragelijker te maken. Deze briefwisseling heeft de ‘oorlogsmeter’ steeds met denzelfden soldaat, waardoor de toon vertrouwelijker en hartelijker kan worden.’

Uit ‘De Vlaamsche Ziel’ – brieven van het IJzerfront, verzameld door Anna De Vos (mevr. Emiel Hullebroeck) uitgave 1918

Na het succes van ‘Gezelle Gezongen’ slaan de muzikanten opnieuw de handen in elkaar om de muzikale geschiedenis van Wereldoorlog I in de kijker te plaatsen.
Een selectie cabaret-, soldaten-, mars- en luisterliederen wordt versterkt door het lezen van brieven, verhalen en poëzie van o.a. Ernest Claes, Paul Van Ostaijen, Cyriel Buysse en anonieme frontstrijders….

Bart Vandekerkhove - zang en woord
Stan Driesen - piano, accordeon en mondharmonika
Johan Vandendriessche - fluiten

Contact:

Bart Vandekerkhove
Kesseldallaan 97 bus 402
B - 3010 Kessel-Lo
+32 486 418 400
+32 16 25 86 06 (na 18.00u)
www.bartvandekerkhove.be/lievemeter